Zoeken
Winkelmandje

Dure brandstof gerelateerde problemen

U kent dat wel, een niet of slecht startende machine, een machine die slecht loopt of zelfs een machine waar de motor van stukgelopen is. Toch zijn dit soort brandstof gerelateerde problemen de meest voorkomende bij ons in de werkplaats. Wat moet u weten om dit te voorkomen??!

 1. Benzine die u aan “de pomp” haalt veroudert al na 2 maanden. De benzine verliest dan kracht maar erger nog, hij begint de gommen. Deze gom verstopt het brandstofsysteem. Door te oude brandstof kan er, vooral bij tweetakt motoren onherstelbare schade aan bv de zuiger en cilinder ontstaan. Doordat een Alkylaatbrandstof zo schoon ontbrandt en er dus weinig aanslag op de zuiger en cilinder ontstaat heeft de motor een aanzienlijk langere levensduur.
 2. Het verouderen van brandstof kunt u afremmen door er bijvoorbeeld fuel fit aan toe te voegen.
 3. Het beste voor u en uw machine is het gebruik van een Alkylaatbrandstof i.p.v. de brandstof van “de pomp”. Wij hebben de twee meest bekende en beste merken voor u in huis. Het betreft de merken Motomix en Aspen. Wij adviseren u Aspen. Zij hebben de beste specificaties, zeker als het gaat om hoogtoerige en zwaar belaste machines. Werkt u reeds met Motomix en u wilt overstappen dan is dat geen probleem.

Wat is alkylaatbenzine nu eigenlijk?

De naam alkylaatbenzine is afkomstig van het woord alkylering. Zo heet het proces waarmee de grondstof alkylaat wordt geproduceerd.

Van gas naar vloeistof.

Alkylaat is een olieproduct, het is een synthetisch geproduceerd benzinecomponent. Het alkyleringsproces vindt plaats in olieraffinaderijen. Van overtollige gassen uit de destillatie van ruwe olie en oliekrakers wordt alkylaat gevormd. Door het samenvoegen van gasvormige butaanmoleculen wordt een zeer zuivere vloeistof gemaakt; alkylaat is één van de schoonste aardolieproducten die kunnen worden geproduceerd. Alkylaatbenzine bestaat uit maximaal tien verschillende componenten terwijl gewone benzine uit wel 350 verschillende componenten kan bestaan. Er zijn maar een paar raffinaderijen ter wereld in staat om alkylaatbenzine te produceren.

Wat zijn de voordelen van Aspen alkylaatbenzine?

Met Aspen wordt de uitstoot van een benzinemotor 99% schoner. Dit is beter voor uw gezondheid, uw motor en ons milieu. Daarnaast is Aspen ook eenvoudig in het gebruik. U hoeft niet meer naar de benzinepomp, niet meer zelf te mengen met olie en Aspen is jarenlang houdbaar, waardoor u altijd de beste benzine op voorraad heeft! Kant en klaar in een 5L jerrycan met vulhulp.

Aspen is 99% schoner dan gewone benzine.

In vergelijking met auto’s stoten kleine verbrandingsmotoren zoals die van kettingzagen, grasmaaiers en bromfietsen relatief veel onverbrande benzine uit. Dit komt doordat ze vaak eenvoudiger en goedkoper geconstrueerd zijn. Gewone benzine bevat schadelijke stoffen zoals zwavel, benzeen en aromaten. Benzeen is kankerverwekkend. Het is daarom belangrijk blootstelling hieraan zoveel mogelijk te voorkomen. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen van deze schadelijke stoffen omdat het op een speciale wijze geraffineerd is. En wat er niet in gaat, komt er ook niet uit!

Een vergelijking tussen een kettingzaag op gewone benzine en een kettingzaag op Aspen alkylaatbenzine:

 • Een kettingzaag op gewone benzine stoot evenveel benzeen uit als 57 auto’s.
 • Twee kettingzagen op Aspen alkylaatbenzine stoten slechts evenveel benzeen uit als 1 auto op gewone benzine.

Uitleg: Gegevens komen van testen met een moderne motorzaag. Voor de auto geldt 0,1 gram HC/km uitstoot op een snelheid van 50 km/u.

De voordelen op een rij:

 • Uw motor start altijd
 • Jarenlang houdbaar
 • Vrijwel reukloos
 • Minder onderhoud en een langere levensduur
 • Uw gezondheid en het milieu optimaal beschermd
 • Aspen bevat geen ethanol
 • Kant en klaar in 5 liter jerrycan

Uw motor van uw machine of voertuig blijft schoon.

Gewone benzine is een mengsel van een honderdtal stoffen die deels een negatieve invloed hebben op de werking van de motor. De motor vervuilt inwendig en door de korte houdbaarheid veroorzaakt het startproblemen. Aspen alkylaatbenzine bestaat slechts uit een tiental stoffen die zorgen voor een schonere motor.

Altijd starten door jarenlange houdbaarheid.

Gewone benzine bederft snel. Tijdens dit proces, ’vergomming’ genaamd, scheiden de componenten zich van elkaar en verandert de originele samenstelling van de benzine waardoor de motor niet meer start. Dit is vooral een probleem voor machines en voertuigen die lange periodes niet gebruikt worden. Aspen is daarentegen jarenlang houdbaar zonder dat er vergomming optreedt. Machines en voertuigen op Aspen alkylaatbenzine kunnen maanden, of zelfs jaren gestald worden en starten altijd probleemloos. Dit is niet alleen makkelijk, maar scheelt ook kostbare onderhoudsbeurten!

Aspen bevat geen ethanol.

Gewone benzine bevat tegenwoordig ruim 5% ethanol. Voor auto’s levert dit vrijwel geen problemen op, maar voor machines kan de toevoeging van ethanol storingen geven:

Ethanol bindt vocht, de benzine verzuurt hierdoor in de tank
Verzuring veroorzaakt oxidatie van het brandstofsysteem
Een aangetast brandstofsysteem geeft startproblemen

Voorkom kostbare reparaties aan uw machine. Gebruik Aspen. Aspen bevat geen ethanol en dus kunt u altijd probleemloos uw machine starten!

Lange levensduur door minder koolafzetting.

Tijdens het verbrandingsproces ontstaat koolafzetting op cilinder, zuiger en poorten. Hierdoor daalt geleidelijk de prestatie van de motor en ontstaan er uiteindelijk storingen. Omdat Aspen schoner is veroorzaakt het heel weinig koolafzetting. Uw motor blijft dus schoner, waardoor de levensduur verlengd wordt en deze veel langer de originele prestaties levert.

Meer vermogen door betere verbranding.

Mede door de aanwezigheid van niet-essentiële componenten verbrandt gewone benzine niet volledig. Dit betekent dat de cilinderinhoud niet helemaal wordt benut voor het leveren van vermogen. Aspen verbrandt vrijwel volledig. En een betere verbranding betekent dat uw motor soepeler loopt en meer vermogen heeft!

Uw gezondheid staat voorop.

Veel mensen hebben in het verleden ernstige gezondheidsschade opgelopen doordat zij dagelijks in aanraking kwamen met schadelijke stoffen. Soms door onwetendheid en soms omdat er geen alternatief voorhanden was. Zij hadden geen keuze. U wel.

Aspen beperkt de blootstelling aan schadelijke stoffen.

U ademt uitlaatgassen in. Bij het werk met een kettingzaag, doorslijper, achter uw grasmaaier of tijdens een uitje naar een indoor karting. Er zijn veel toepassingen van machines en voertuigen waarbij uitlaatgassen worden ingeademd. In de uitlaatgassen van gewone benzine zitten schadelijke stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Door lichamelijke inspanning wordt deze opname nog eens versneld. Op korte termijn kan dit klachten veroorzaken zoals irritaties van neus, ogen, longen, hoofdpijn en duizeligheid. Op lange termijn kan het lijden tot chronische zenuwaandoeningen en zelfs kanker. Daarom is Aspen alkylaatbenzine ontwikkeld: vrijwel vrij van schadelijke stoffen. Om uw gezondheid te beschermen.

Aspen bevat vrijwel geen schadelijke stoffen.

In gewone benzine zitten schadelijke stoffen zoals benzeen, olefinen en aromaten. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen van deze schadelijke stoffen en is daarom 99% schoner dan gewone benzine.

Een vergelijk met gewone benzine.

Aspen 2/4 Euro 95

Gehalte benzeen vol%

0,01 1

Gehalte aromaten vol%

0,01 35

Olefinen vol%

0,01 5-18
 

 

Invloed van schadelijke stoffen op uw gezondheid.

Benzeen: Veroorzaakt de kankersoort leukemie en wordt beschouwd als de stof die, in benzine en uitlaatgassen, het meest gevaarlijk voor de gezondheid is. Hoopt zich op in alle levende organismen.
Aromaten: Kan onder andere chronische zenuwschade veroorzaken. Draagt bij tot ozon aan de grond. Hoopt zich op in alle levende organismen.
Olefinen: Reageren in het lichaam en vormen stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Zijn hoogreactief en dragen bij tot hoge gehaltes ozon aan de grond.
Ozon aan de grond: Een zeer agressief en giftig gas, dat leidt tot verminderde longfunctie, hoesten, pijn op de borst en ademnood.

De schadelijke stoffen in gewone benzine worden ook tijdens het tanken via brandstofdampen ingeademd. En bij direct contact van benzine op de huid is de opname van schadelijke stoffen nog sneller. Tank daarom veilig met de Fillpartner Autofiller voor de Aspen 5 liter jerrycan.